Cliëntenraadpleging

Cliëntenraadpleging, 20 september tot 12 oktober 2017
Stichting WonenPlus wil graag weten wat cliënten vinden van de zorg en dienstverlening. Daarom wordt er een onderzoek gedaan onder alle cliënten. WonenPlus is de opdrachtgever, maar voert dit onderzoek niet zelf uit. Dat gebeurt door onderzoeksbureau IPSO FACTO.
Elke cliënt krijgt van de begeleider een vragenlijst. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met het wonen, de begeleiding, beslissen, dagbesteding, vrije tijd en mede- zeggenschap.
WonenPlus stelt het op prijs als cliënten willen deelnemen aan het onderzoek. Deelname is uiteraard vrijwillig.
De bedoeling van het onderzoek is dat het informatie oplevert over de ervaringen van álle cliënten, maar ook verbeterinformatie over individuele cliënten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Cliënten kunnen desgewenst ondersteuning krijgen bij het invullen van de vragenlijst.
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Anita Lenssen via; anita.lenssen@wonenplus.nu of 06-50610833.

Nieuwe klachtenfunctionaris voor clienten

donderdag, 4 januari 2018
Mieke Sliepen werkt sinds 1978 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft in deze periode diverse functies bekleed. In het uitvoerende werk als groepsbegeleider en als staf- en beleidsfunctionaris ondersteunend aan MT en directie. De laatste jaren is zij vooral bezig geweest met kwaliteitsmanagement en met inhoudelijke vernieuwingen rondom zorgplannen en elektronisch cliëntendossier. Zij is al lid van de klachtencommissie van UniK en ook klachtenfunctionaris medewerkers bij Somnium.
Mieke woont in Munstergeleen, is gehuwd, heeft 2 kinderen en twee kleinkinderen


Wil je weten wat Mieke als klachtenfunctionaris voor je kan betekenen? Lees dan meer op de cliëntpagina onder het tabblad klachten